CERESİT KÖPÜK CS330 650 GR

Tek komponentli, nemle kürleflen, kapı ve pencere kasalarının sabitlefltirilmesinde
ve bofllukların doldurulmasında; elektrik tesisatlarının, sıcak ve so¤uk su borularının
izolasyonunda; büyük çatlak, delik ve bofllukların kapatılmasında kullanılan çok
amaçlı poliüretan köpüktür.

Whatsapp Destek