Evsel Tip Dalgıç Drenaj Pompa

Vortex tip açık ve kapalı çarklı evsel tip pis su drenaj pompaları kullanım alanları;
– Kanalizasyon
– Yağmur suyu
– Evsel atık sular
– Yer altı otoparklar
– İnşaat ve konut
– Lifli ve katı parçalı sıvılar

Kategoriler:
Whatsapp Destek