NK Zımpara Taşları

Teknik Bilgiler:
Zımpara taşları çok sayıda keskin ucu olan hassas bır alettir. Basitçe anlatmak gerekirse, birçok kumun bir araya getirilerek belli formlara sokulmasıyla bir sürü kesici dişi olan bir testere elde edilmiş olur.
Buna Zımpara Taşı denir. Zımpara taşı aslen bir kesici takımdır.Bu kum tanelerini bir arada tutmak için bir bağlayıcı madde
kullanılır. Zımpara taşında esas madde kum ve bağlayıcıdır. Kum ve bağlayıcılar arasında belli boşluklar bırakılmıştır. Bu boşluklar taşlama sırasında soğutucu sıvının taşa olan soğutma etkisini arttırmada etkilidirler. Ayrıça cıkan ince taşlarında
dışarı atılmasını sağlarlar. Fazla gözenekli taşlar taşlama sırasında uzun talaş, sık dokulu taşlar ise kısa talaş çıkartırlar.

Whatsapp Destek