Çift bileflenli polyester reçine esaslı, ekonomik kimyasal dübel sistemi. Hızlı kurur ve içi bofl taban malzemeleri (tuğla, oyuk beton blokları) veya içi dolu olan malzemelerde (beton, kaya vb) kullanılır.
Filiz ekimi, bina güçlendirme, boru montajı, otoyol pano ve korkulukları montajı,aliminyum küpeflte montajı , makinelerin zemin ve duvara montajı, yol tabelası montajı vb. dübelleme ihtiyaçlarında en büyük yardımcınız.
Tiksotropiktir yatay ve düfley dübelleme yapılabilir.
345 ml. kartuflta ayrı bölmeleri olan, iki bileflenden oluflan bir üründür. Çift pistonlu kartufl tabancası, hiçbir artık oluflmadan iki bileflenin aynı anda çıkmasını ve doğru oranlarda karıflmasını sağlar.

Whatsapp Destek