Tangit Sert PVC Yapıştırıcısı

TANIMI
Stabilize edilmiş Tehrahidrofuran (THF) esaslı çözücü içeren yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Tangit içme suyu, atık su boruları, endüstriyel tesis boruları, gaz ve tarımsal sulama boruları gibi sert PVC den yapılmış basınçlı boruların ba¤lantı yerlerinin birleştirilmesi için kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI
Yapıştırılacak yüzeyler uygun bir çözücü ile silinir.
Böylece yapıştırılacak yüzey tamamen temizlenerek ya¤ ve tozdan arındırılmış olur.
Tangit kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Borunun ekseni yönünde ilk önce mufa, sonra da boruya homojen bir şekilde sürülür.
Boru ve mufu karşılıklı olarak çevirmeden boru mufun sonuna kadar itilerek bu durumda birkaç saniye tutulur.
Yapıştırılacak parçalar yapıştırıcı sürülmesinden itibaren 4 dakika içerisinde birbirine yapıştırılmalıdır.
Yapıştırma işleminden sonraki ilk beş dakika içerisinde borular hareket ettirilmemelidir. 10°C den düşük sıcaklıklarda bu zaman en az 15 dakika olmalıdır.
Yapıştırılmış borular toprak altına 10-12 saat sonra yerleştirilmelidir.
Boruların kullanılmasına en erken son yapıştırma işleminden itibaren 24 saat sonra başlanmalıdır.
Basınca dayanıklılık testi işletme basıncının 1,5 katı esas alınarak yapılmalıdır.

Whatsapp Destek